Tabulka úrovní vědomí

David R. Hawkins stanovil tisícibodovou stupnici úrovní vědomí, která nám objasňuje, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, co prožívají a jaký mají pohled na svět. Znamená to, že každý je zásadně omezen filtrem vidění a prožívání, které běžně nelze překročit. 

Bodová úroveň

Název úrovně

Jaký je názor na život

700-1000

Probuzení

Je (existuje)

600

Mír

Dokonalý

540

Radost

Úplný

500

Láska

Prospěšný

400

Moudrost

Smysluplný

350

Přijetí

Harmonický

310

Ochota

Nadějeplný

250

Neutralita

Uspokojivý

200

Odvaha

Přijatelný

175

Hrdost/Pýcha

Náročný

150

Hněv

Nepřátelský

125

Touha

Přinášející zklamání

100

Strach

Děsivý

75

Smutek

Tragický

50

Apatie

Beznadějný

30

Vina

Zlý

20

Stud

Bídný

Každý člověk se za svůj život posune v průměru o 3-5 bodů. To vážně není mnoho. Zejména, když si uvědomíme, že 85% lidí se nachází pod úrovní 200. Teprve nad touto úrovní přestáváme být pro své okolí zátěží. Začínáme mít vnitřní nadbytek, o který se můžeme dělit. 

Jak zvýšit svou úroveň vědomí? Pomocí Kvantových oprav můžeme přeskočit mnoho úrovní a posunout se během krátké doby o desítky i stovky bodů. Naše prožívání je totiž určováno emocemi, které prožíváme a s těmi se dá velmi účinně a rychle pracovat.

Cesta úrovněmi vědomí

Záznam tříhodinového online semináře, ve kterém se společně seznámíme s jednotlivými úrovněmi vědomí a projdeme meditaci na úrovně vědomí, abychom všichni poznali prožitky vysokých stavů vědomí