Tabulka úrovní vědomí

David R. Hawkins stanovil tisícibodovou stupnici úrovní vědomí, která nám objasňuje, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, co prožívají a jaký mají pohled na svět. Znamená to, že každý je zásadně omezen filtrem vidění a prožívání, které běžně nelze překročit. 

Bodová úroveň

Název úrovně

Jaký je názor na život

700-1000

Probuzení

Je (existuje)

600

Mír

Dokonalý

540

Radost

Úplný

500

Láska

Prospěšný

400

Moudrost

Smysluplný

350

Přijetí

Harmonický

310

Ochota

Nadějeplný

250

Neutralita

Uspokojivý

200

Odvaha

Přijatelný

175

Hrdost/Pýcha

Náročný

150

Hněv

Nepřátelský

125

Touha

Přinášející zklamání

100

Strach

Děsivý

75

Smutek

Tragický

50

Apatie

Beznadějný

30

Vina

Zlý

20

Stud

Bídný