Meditace

Meditace jsou nejpřirozenějším způsobem, jak se dostáváme do svého přirozeného stavu. Zklidňujeme se, zbavujeme se negativní a vytváříme pozitivní karmu a tím zlepšujeme své prožívání i celý svůj život.

Jak meditovat – základy meditace

Meditace má své zákonitosti, kterými je třeba se řídit. Usnadní nám to začátek a samotné meditace budou mít mnohem větší smysl. Tady jsou některé zásady, které bychom měli při meditaci dodržovat:

Při meditaci sedíme. Sedět můžeme v meditačním sedu se skříženýma nohama nebo jakkoliv je nám to pohodlné. I na židli. Důležité je mít rovná záda. Pokud možno nikdy neležíme, protože to je signál pro tělo, aby usnulo. Smyslem meditace je být bdělý v přítomnosti, ne být ospalý, otupělý nebo spící.

K počítání manter používáme málu – kuličkový náhrdelník, abychom se nemuseli soustředit na počítání. Mála má sice 108 kuliček, ale my počítáme jen 100. Zbylé odrecitované mantry věnujeme osvíceným bytostem a učitelům.

Meditační formy (semenné slabiky, buddhové), které si představujeme, nás spojují s dokonalou kvalitou, kterou jinde najít a prožít nemůžeme.

Při meditaci se učíme odpoutávat od myšlenek a vzpomínek a setrvávat v přítomnosti třemi způsoby: 1. tělem – počítáním na mále, 2. energií (hlasem) – recitací manter, 3. myslí – sledováním meditačního objektu.