Meditace

Meditace jsou nejpřirozenějším způsobem, jak se dostáváme do svého přirozeného stavu. Zklidňujeme se, zbavujeme se negativní a vytváříme pozitivní karmu a tím zlepšujeme své prožívání i celý svůj život.

Online meditace pro každého

Nejlépe je vídat se pravidelně. Ale i přesto, že nás většinou dělí velká vzdálenost, můžeme společně meditovat díky živým přenosům, ke kterým se lze připojit odkudkoliv.

Stačí mít jen dostatečné připojení a v jeden čas se sejdeme, abychom budovali společné energeticko informační pole.

Jak meditovat – základy meditace

Meditace má své zákonitosti, kterými je třeba se řídit. Usnadní nám to začátek a samotné meditace budou mít mnohem větší smysl. Tady jsou některé zásady, které bychom měli při meditaci dodržovat:

Při meditaci sedíme. Sedět můžeme v meditačním sedu se skříženýma nohama nebo jakkoliv je nám to pohodlné. I na židli. Důležité je mít rovná záda. Pokud možno nikdy neležíme, protože to je signál pro tělo, aby usnulo. Smyslem meditace je být bdělý v přítomnosti, ne být ospalý, otupělý nebo spící.

K počítání manter používáme málu – kuličkový náhrdelník, abychom se nemuseli soustředit na počítání. Mála má sice 108 kuliček, ale my počítáme jen 100. Zbylé odrecitované mantry věnujeme osvíceným bytostem a učitelům.

Meditační formy (semenné slabiky, buddhové), které si představujeme, nás spojují s dokonalou kvalitou, kterou jinde najít a prožít nemůžeme.

Při meditaci se učíme odpoutávat od myšlenek a vzpomínek a setrvávat v přítomnosti třemi způsoby: 1. tělem – počítáním na mále, 2. energií (hlasem) – recitací manter, 3. myslí – sledováním meditačního objektu.

Meditace na Milující oči – buddhu soucitu

Nejoblíbenější a nejvíce používanou mantrou je mantra buddhy Milující oči. Je nazývána kořenovou mantrou. Znamená to, že je základem všech manter. Jejích blahodárných účinků si byli lidé vědomi již velice dávno, protože rozpouští šest základních emocí, které jsou příčinou veškerého lidského utrpení. Jeho mantra je

OM MANI PÄME HUNG.

Slabika OM rozpouští pýchu,
MA rozpouští žárlivost,
Ni touhu,
PÄ zmatenost,
ME rozpouští nenasytnost
a HUNG hněv.

Buddha Milující oči (jeho jméno v sanskrtu je Avalokitéšvara) není fiktivní postavou, ale jedná se o skutečného člověka, který byl žákem historického Buddhy Shakyamuniho, a před dvěma a půl tisíci lety dosáhl, stejně jako jeho učitel, plné realizace.

Meditaci na buddhu soucitu Milující oči si můžete stáhnout zde ve formátu mp3. Mantry počítejte svým vlastním tempem, když budete chtít meditovat déle, nahrávku si zastavte a pusťte si ji zase až na závěr.

Pokud vám nepůjde stáhnout formát mp3, tady je ještě soubor sbalený jako zip.

Meditace na prázdnotu

Meditace můžeme dělit na meditace na formy nebo bez forem. Meditace na prázdnotu je tím druhým případem. Sice začínáme u forem, které tvoří celý tento svět, ale nakonec se dostáváme k hlubokému prožitku neexistence jakékoliv formy.

Že svět je tvořen jen obrazem, který vzniká až v našem vědomí na základě informací, které nám zprostředkovávají naše smysly, říká i kvantová fyzika. Avšak pro každého to zůstane vždy jen prázdnou informací, kterou jsme se od někoho dozvěděli. Při meditaci na prázdnotu se však tento intelektuální vjem spojí s prožitkem, a tím se vše stává pro nás zažitou skutečností.

Meditaci na prázdnotu si můžete stáhnout zde ve formátu mp3. Pokud vám nepůjde stáhnout formát mp3, tady je ještě soubor sbalený jako zip.

Meditace na Zelenou Táru

Zelená tára

Zelená Tára je nazývána také ochránkyní. Její ochrana se vztahuje především na materiální svět. Proto je také tak oblíbená. Má schopnost ochraňovat naše fyzické tělo před úrazem, případně i před smrtí. Kromě toho má zásadní vliv na vše hmotné v našem životě. Její mantra je

OM TARE TUTARE TURE SOHA.

Volný překlad mantry je:
OM Táro, osvoboď mě od strachu,
nevědomosti a bludů, od duality.
Zakořeň se v mé mysli.

Má vliv i na rozbité nebo špatně fungující věci, které se mohou díky energii mantry zase „opravit“. A pokud se člověku nedaří finančně nebo má s obživou či penězi dlouhodobé problémy, je dobré v meditacích zopakovat mantru Zelené Táry milion krát.

Meditaci na Zelenou Táru si můžete stáhnout zde ve formátu mp3. Nahrávka má 1000 opakování mantry. Vysvětlit praxi naživo vám mohu osobně na některém z pravidelných klubů nebo během seminářů Žij tady a teď. Pokud vám nepůjde stáhnout formát mp3, tady je ještě soubor sbalený jako zip.