Proč nemáme peníze

Proč nemáme peníze?

Vyjádřením naší snahy a schopností v dnešním světě jsou peníze. Každý k nim má svůj specifický postoj. Od odmítání až ke zbožňování. Málokdo ale uvažuje tak, že vlastně jsou i mírou svobody, kterou sami sobě dopřáváme.

Peníze nám ukazují na naše přesvědčení

Pro získávání peněz si během života vytvoříme určité návyky, které pak aplikujeme po celý život. Ty představy jsou velice ustálené a zakládají se na naší vlastní zkušenosti, ale i na zkušenosti našich rodičů nebo lidí, se kterými se setkáváme. Tak si vytvoříme nejrůznější přesvědčení a díky nim pak z okolního světa dostáváme jen tolik peněz, kolik jsme podvědomě ochotni připustit.

Přesvědčení, týkajících se peněz a našich příjmů, může být velmi mnoho. Například, že se špatně vydělávají a rychle utrácejí, že se musí pořádně a tvrdě makat, abychom si je zasloužili, že nejsou zadarmo, že jich není nikdy dost nebo, kdo má malé děti, nemá peníze. Slyšel jsem i, že stavění ubírá peníze a sílu.

Nesmíme ale zapomenout na vztah peněz a lidí. Taková přesvědčení vypadají asi takto: Kdo má peníze, ten je nemohl získat poctivě. Kdo má hodně peněz, je špatný člověk nebo je arogantní či zlý. Kdo má peníze je držgrešle. Na základě podobných přesvědčení pak sami peníze vlastně ani nechceme, protože by to pro nás znamenalo být stejný, jako jsou lidé z našich představ.

Peníze jsou cestou ke svobodě i nesvobodě

Nejenže potřebujeme peníze k tomu, abychom zaplatili všechny poplatky a daně, nakoupili nejnutnější potraviny a věci denní potřeby, ale všechno nad tento základ je zpříjemněním života. Zacházíme-li pak s penězi jako s prostředkem k získání svobody a nezávislosti, můžeme být svému okolí i velice užiteční. Teprve z nadbytku totiž můžeme udělat mnoho dobrého pro ostatní. Máme-li problém s vlastní obživou, jen velice těžko budeme myslet na druhé. Podobně to vyjádřil i režisér Miloš Forman, že až peníze ho udělaly skutečně svobodným.

Pokud se ale nadbytek stane naší závislostí a jediným cílem, nikdy si svobody neužijeme a staneme se věčnými psanci, hnáni strachem z nedostatku nebo ztráty.

Dostatek vs. nedostatek

V každém případě máme mnoho nezdravých přesvědčení, která nám znovu a znovu znemožňují chovat se podle svého. Žít život takový, jaký chceme. Dělat takovou práci, která se nám líbí a jež nás naplňuje. A užít si svobody, která z toho plyne. A všechno to je jen o nastolení rovnováhy, kterou nemáme. Pokud se těchto přesvědčení zbavíme a nastolíme rovnováhu, nemusíme se starat ani strachovat o peníze. Budeme jich mít vždy dostatek.