Pozvěte mě na oběd
(alespoň symbolicky)

Říká se tomu vědomá záslužná činnost nebo také karma jóga. Darem vytváříme velké množství dobrých dojmů v podvědomí, které nám pomáhají v dosahování pozitivních cílů.

Snažím se dělat zadarmo mnoho aktivit pro dobro všech bytostí, pro dobro společnosti a její rozvoj v milující a respektující prostředí.

Svět ve kterém žijeme, ale zdarma není. Pozvěte mě tedy symbolicky na kávu nebo oběd. I drobný příspěvek pomůže v tom, abychom mohli dál tvořit přátelský svět.

Bláznivá moudrost

Co je Bláznivá Moudrost?

Bláznivá moudrost je náš přirozený stav vědomí, který nepotřebuje žádné zákony a společenská pravidla, protože je zcela přirozeně soucitný a respektující.

Videa nám pomohou zorientovat se v meditacích, pravidlech a především zbavit se nesprávných představ o meditacích a historii, které jsme získali díky nesprávným a mylným informacím. 

Meditace má svá pravidla

Jednotlivé fáze meditace