Společná meditace za mír a porozumění
– každé úterý od 20.00 hodin

Náš svět se ocitá na rozcestí a všude, jak se zdá, vládne svár a neporozumění, skryté i otevřené konflikty. Abychom v současné době byli co nejvíce prospěšní, můžeme to činit mnoha způsoby. Nejen fyzicky se zapojit do dění kolem nás, ale jde to i duchovně. Síla našich záměrů ovlivňuje celé naše okolí. Pokud se spojíme i s jinými lidmi a usedneme ve stejnou dobu do meditace, energie záměru se zmnohonásobí.

Meditace Dávání a braní, která se tibetsky nazývá tonglen, je jednou z velmi silných praxí, které můžeme používat k transformaci. V meditaci transformujeme utrpení, tedy negativní energii prožitku, v pozitivní energii lásky a soucitu.

Praxi Dávání a braní doporučoval všem svým žákům Šamar rimpočhe, protože díky ní dokážeme vytvořit obrovské množství pozitivní energie, kterou pak jsme schopni využít v prospěch svůj, ale i všech ostatních bytostí.

Seminář letní relaxace

O účincích společné meditace na okolní svět se přesvědčili v roce 1993 při experimentu ve Washingtonu D.C. Během osmi týdnů společně meditovalo 4000 dobrovolníků a v tomto období klesla kriminalita závažných trestných činů o neuvěřitelných 23%. Zprávu o tomto experimentu si můžete přečíst zde. Máme tedy důvod se domnívat, že tato naše společná aktivita výzmamně ovlivní svět.

Společná praxe je určena pro všechny, kdo se jí chtějí zúčastnit. Jak úplné začátečníky, tak pro ty, kdo meditují občas nebo pravidelně.

Seminář žij tady a teď 2

Jak se zúčastnit společné praxe?

Jde o vedenou meditaci, kterou si můžete pustit na této stránce. Pokud je pro vás pohodlnější meditaci si číst, stáhněte si ji ve formátu pdf tady nebo si ji můžete číst dole pod tímto textem.

Každé úterý přesně ve 20.00 hodin společně zasedneme v meditaci, čímž se naše záměry spojí.

Při poslechu vedené meditace nemusíte počítat nádechy a výdechy. Meditaci ukončíte zároveň s nahrávkou. Pokud ale text meditace čtete, je dobré mít málu (kuličkový náhrdelník) jako počítadlo, protože počítáme 108 nádechů a výdechů.

Nadechujeme v představě oblak utrpení, který se v našem srdečním centru mění v zářivě bílé světlo, a proto se mnohdy stává, že se lidé zpočátku obávají, aby si negativní energií neuškodili. Jde o transformační techniku, kdy vše negativní se samo přemění na pozitivní a vás se to memůže v žádném případě dotknout. Naopak. Můžete jen získat. Tuto praxi provozují na světě miliony meditujících po mnoho tisíc let pro dobro všech.

Seminář žij tady a teď 2

Text meditace

Na začátek meditace se zklidníme. Zvolna a přirozeně dýcháme. Pozorujeme proud vzduchu na okrajích našich nosních dírek.

Nejdříve si uvědomíme proč meditujeme. Že je to cesta, jak se dostat z nekončícího koloběhu nepříjemného prožívání. A poté, co nabydeme dostatek kapacity, budeme schopni pomáhat i ostatním bytostem.Teď si přejeme, aby zavládl mír a porozumění mezi všemi lidmi v oblastech, které jsou postiženy válkami a konflikty, ale i mezi námi. Ať všichni, kdo z nevědomosti škodí druhým, najdou lásku a soucit.

V našem srdečním centru se objevuje zářivě bílé světlo plné soucitu a lásky. Před námi v prostoru je bezpočet bytostí. Nad jejich hlavami se vznášejí temná, těžká oblaka symbolizující jejich utrpení.My nyní s každým nádechem vdechujeme část temného mračna utrpení do svého srdečního centra. To se okamžitě mění v zářivě bílé světlo soucitu a lásky a to vydechujeme zpět ke všem bytostem před námi. Dýcháme volně a přirozeně.To opakujeme stále dokola (108 nádechů a výdechů). Nadechujeme utrpení a vydechujeme lásku a sledujeme, jak se postupně temná oblaka před námi mění. Jak řídnou a světlají až na konci meditace zcela zmizí.


S posledním výdechem zmizí všechno utrpení a bílé světlo z našeho srdečního centra září ke všem bytostem v prostoru. A bytosti jsou šťastny. Spočíváme v nekonečném prožitku absolutního významu.

Ještě jednou si z celého srdce přejeme, aby zavládl mír a porozumění mezi všemi lidmi v oblastech, které jsou postiženy válkami a konflikty, ale i mezi námi. Ať všichni, kdo z nevědomosti škodí druhým, najdou lásku a soucit.

Na závěr všechny dobré dojmy, které jsme získali touto praxí, věnujeme ostatním bytostem s přáním, ať díky nim rozpoznají jediné trvalé štěstí, podstatu svého vědomí.