Pampeliška

Zjistěte, jaké je vaše životní poslání hned teď.

NAJDI SVŮJ CÍL Online seminář ZDARMA

Konzultace2
 

Mám rád kuchařky

Mám rád kuchařky, protože mi dávají jednoduché postupy a vím, jaký bude výsledek. Stejně jednoduché postupy pro svůj život najdete v online semináři Najděte svou svobodu.

Online seminář je určen pro všechny, kdo už přečetli stohy knih a absolvovali nespočet přednášek či seminářů a přesto jim schází praktické postupy, jak se zbavit jakýchkoliv potíží a žít spokojený život.

To mě zajímá

Aktuální akce

20. 12. 2016, 16.00 Ostrovy svobody
České Budějovice
Pravidelné setkání
14. 12. 2016, 16.00 Ostrovy svobody
Mladošovice
Pravidelné setkání
12. 12. 2016, 19.00 Ohromující síla myšlenky
Praha
Prožitkový večer
6. 12. 2016, 16.00 Ostrovy svobody
České Budějovice
Pravidelné setkání
9. 11. 2016, 19.00 5 Dimenzí Života
Praha
Prožitkový večer

Společná meditace za mír každé úterý ve 20.00 hodin

Meditace

Náš svět se ocitá na rozcestí a všude, jak se zdá, vládne svár a neporozumění, skryté i otevřené konflikty. Abychom v současné době byli co nejvíce prospěšní, můžeme to činit mnoha způsoby. Nejen fyzicky se zapojit do dění kolem nás, ale jde to i duchovně. Síla našich záměrů ovlivňuje celé naše okolí. Pokud se spojíme i s jinými lidmi a usedneme ve stejnou dobu do meditace, energie záměru se zmnohonásobí.

Meditace Dávání a braní, která se tibetsky nazývá tonglen, je jednou z velmi silných praxí, které můžeme používat k transformaci. V meditaci transformujeme utrpení, tedy negativní energii prožitku, v pozitivní energii lásky a soucitu.

Více o meditaci

Videa a články

Konzultace2

Některé informace stačí jen číst, ale něco je lepší vidět na vlastní oči.

Nejbohatší zkušenost získáváme především sluchem a zrakem. Proto jsem pro vás připravil řadu videí, která vám ozřejmí naše fungování v tomto, někdy tak nepochopitelném, světě.

Podívejte se

Vize Českého zenového státu

Konzultace2

Dlouho jsme byli duchovní, technickou i technologickou velmocí. Naši pradědové, dědové a otcové si předávali zkušenosti a dovednosti, které nás dělaly výjimečnými, které svou genialitou a mnohdy i krásou, obohacovaly svou dobu. A tato výjimečnost je stále v každém z nás. Jsme dědicové všeho, co na našem území vznikalo a máme povinnost ke své kultuře, svoje dědictví převzít a plně ho rozvinout.

Na začátku byla myšlenka, která se objevila v meditaci. Postupně jsem z ní vytvořil tuto vizi Českého zenového státu, kterou si můžete přečíst, připojit se k ní nebo ji i spoluvytvářet.

Přečtete si více